Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Δωρεάν διακοπές για έξι μέρες σε αγρότες


Δικαίωμα να κάνουν δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν διακοπές για έξι μέρες θα έχουν οι αγρότες, που θα λάβουν μέρος στα νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας. Παράλληλα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τριήμερων εκδρομών, ενώ θα μπορέσουν να πάρουν εισιτήρια θεάτρου και βιβλία.

alt


Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.


Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις δράσεις της Αγροτικής Εστίας καθορίζονται σε απόφαση του υπουργού Εργασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως πρέπει:

-Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α) όπως ισχύει.

-Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή

-να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ).

-Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Δηλαδή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού διακοπών και εκδρομών μπορούν να λάβουν μέρος οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και όσοι υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι (εφόσον βέβαια εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής).

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλος αριθμός αιτήσεων, θα υπάρξει κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

Εξαιρούνται από την κλήρωση και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ή εκδρομών, οι δικαιούχοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν εξιδρωματικό επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν. Επίσης καλύπτονται και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

Παράλληλα οι δικαιούχοι των παροχών της Αγροτικής Εστίας πρέπει να γνωρίζουν πως:

-Θα διατεθούν εισιτήρια θεάτρου με σειρά προτεραιότητας.

-Θα διατεθούν βιβλία. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον από περισσότερους δικαιούχους θα γίνει κλήρωση.

Πηγή: thessalianews.gr
Categories: