Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 10.000 ανέργων με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

Από Δευτέρα, 17 Μαρτίου, ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ύψους 54 εκατ. ευρώ που αφορά την επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων από 30 έως 66 ετών.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 10.000 ανέργων με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν αίτηση θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.


Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά προσλήψεις ανέργων ηλικίας 30 εως 66 ετών στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 450 ευρώ στις επιχειρήσεις που θα τους απασχολήσουν για 12 μήνες. Δηλαδή η επιχείρηση επιδοτείται με 18 ευρώ ημερησίως και για διάστημα 25 ημερών κάθε μήνα.

Η επιδότηση θα καλύπτει μέρος του μισθού και δεν θα αποτελεί την τελική αμοιβή. Ουσιαστικά η επιχείρηση θα προσθέτει το υπόλοιπο ποσό για να καλύψει τη δοαφορά για το μισθό που θα διαμορφώνεται βάσει των όσων προβλέπει η εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι οι άνεργοι θα πρέπει να έιναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ.

Προϋποθέσεις:
Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Επίσης στο πρόγραμμα δε μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που τρεις μήνες πριν από την αίτηση έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Στο πρόγραμμα δεν υπάγονται επίσης:
- Δημόσιες επιχειρήσεις
- Νυχτερινά κέντρα
- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security)
- Επιχειρήσεις προωθησης προϊόντων (telemarketing)
- Εποχικές επειχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
- Επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό
- Εξωχώριες εταιρείες
- ΚΤΕΛ
- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
- Επιχειρήσεις που δε διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη
- Επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις
- Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων
- Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν.

Πηγή: newsit.gr
Categories: