Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Έρχονται προσλήψεις 3.500 εκπαιδευτών Δια Βίου Μάθησης

Το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αναμένεται το επόμενο διάστημα να εκδώσει προκήρυξη για την πρόσληψη 3.500 εκπαιδευτών, που θα κληθούν να καλύψουν προγράμματα στα Κέντρα Δια Βίου μάθησης.


Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα", οι εκπαιδευτές θα καλύψουν ανάγκες για τις νέες ειδικότητες που θα περιληφθούν στα τοπικά προγράμματα τα οποία εκπονεί το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας.


Οι εκπαιδευτές θα καταταγούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ανά περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα και η επιλογή θα γίνεται για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν σε προγράμματα σε δήμους της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια με ανώτερη βαθμολογία τα 100 μόρια. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε πρώτη φάση υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης sde.ideke.edu.gr σε ημερομηνίες που θα προσδιορίζονται με την προκήρυξη, αναφέρει το δημοσίευμα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, όσοι κληθούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου. Αντικείμενο των εκπαιδευτών θα είναι μεταξύ άλλων η διδασκαλία διαφόρων θεματικών αντικειμένων των προγραμμάτων, η συμμετοχή σε συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Πηγή: madata.gr
Categories: