Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

"Το Γεφύρι της Άρτας μπορεί να μην αντέξει την επόμενη πλημμύρα"

Επίσημο έγγραφο απέστειλε ο δήμαρχος Άρτας προς τον υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, Αριστείδη Μπαλτά, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων (Τομέας Πολιτισμού), Νικόλαο Ξυδάκη, στο οποίο ζητεί εξέταση της στατικής επάρκειας του ιστορικού γεφυριού της Άρτας μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου.


Στο έγγραφο που απέστειλε ο δήμαρχος Αρταίων αναφέρεται:


«Στις 1-2-2015 ο Δήμος Αρταίων κλήθηκε να χειριστεί μια πρωτόγνωρη  κατάσταση, λόγω της μεγάλης απορροής υδάτων κατάντη του φράγματος Πουρνάρι Ι και ΙΙ που χειρίζεται η ΔΕΗ στον ποταμό Άραχθο και ο οποίος διέρχεται περιμετρικά της πόλης της Άρτας, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές του Δήμου να πλημμυρίσουν. Η παροχή υδάτων στον ποταμό Άραχθο κατάντη του φράγματος τη συγκεκριμένη ημέρα έφτασε περίπου τα 2.000 m³/sec. Τo Ιστορικό Γεφύρι δέχθηκε μεγάλη καταπόνηση από τα ορμητικά νερά και ευτυχώς δεν υπήρξε για αυτό η λυπηρή εξέλιξη του Γεφυριού της Πλάκας, το οποίο κατέρρευσε. Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας στις 1-2-2015 το Γεφύρι παρουσίαζε ταλαντώσεις που σίγουρα το καταπόνησαν και πιθανόν να μείωσαν την αντοχή του, οπότε σε νέες παρόμοιες καταστάσεις ίσως να μην μπορέσει να ανταποκριθεί.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε άμεσα να εκπονηθεί μελέτη στατικής επάρκειας του Ιστορικού Γεφυριού της Άρτας  για διάφορες πλημμυρικές παροχές ακόμα και για μεγαλύτερες των 2.000 m³/sec. Σε περίπτωση που από τη μελέτη προκύψει πρόβλημα, παρακαλούμε άμεσα να προβείτε στην χρηματοδότηση των απαραίτητων εργασιών επισκευής του, ώστε το μνημείο αυτό, που βρίσκεται στην πόλη μας από αρχαιοτάτων χρόνων, να συνεχίσει να κοσμεί την περιοχή μας».

Στο έγγραφο ο δήμαρχος Αρταίων ζητάει επίσης την πρόσληψη προσωπικού η οποία είναι υποστελεχωμένη και αποδείχθηκε μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου., καθώς δεν υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό για να ελέγξει τα μνημεία που επλήγησαν από αυτές.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο έγγραφο «Ανακοινώθηκε η πρόσληψη 1.251 ατόμων στα μουσεία για το 2015, όμως δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι έλειπε από τον προγραμματισμό προσλήψεων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας. Η αρχαιολογική υπηρεσία «Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας», που συστάθηκε πρόσφατα από τη συγχώνευση της ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένη. Το πρόβλημα φάνηκε και μετά και τις πλημμύρες στην περιοχή μας στις 1-2-2015, καθώς δεν υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό για να ελέγξει τα μνημεία που επλήγησαν από αυτή. Μάλιστα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, μετά την πλημμύρα της 1ης Φεβρουαρίου αναγκάστηκε να τοποθετήσει πινακίδες εκατέρωθεν του Γεφυριού της Άρτας, ώστε να μην διέρχονται επισκέπτες σε αυτό για λόγους ασφαλείας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας δεν είναι στελεχωμένη με αρχαιολόγους και μηχανικούς που θα μπορούσαν να βεβαιώσουν αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα στο Γεφύρι της Άρτας, πρόβλημα που μπορεί να επιδεινωθεί με την επισκεψιμότητα εκεί, με αποτέλεσμα η ενέργεια αυτή να λειτουργεί ανασταλτικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας, μιας και το σημαντικότατο αυτό μνημείο για την Άρτα είναι το τρέχον διάστημα μη επισκέψιμο με σημαντικές αρνητικές συνέπειες».

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, ο Δήμος Αρταίων ζητάει τη στελέχωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας με εξειδικευμένο προσωπικό, αρχαιολόγους και μηχανικούς, στο σύνολο 30 υπαλλήλους, όπως καταγράφηκε μετά από συνεργασία με την Διευθύντρια της νεοσύστατης Εφορίας Αρχαιοτήτων Άρτας, Βαρβάρα Παπαδοπούλου.

Αναλυτικά, ζητείται να προσληφθούν, 6 ημερήσιοι φύλακες, 4 νυχτοφύλακες, 3 καθαρίστριες, 5 αρχαιολόγοι, 4 συντηρητές, 1 τοπογράφος μηχανικός, 1 πολιτικός μηχανικός, 2 αρχιτέκτονες μηχανικοί και 4 εργατοτεχνίτες.

newsbomb
Categories: