Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Ανοίγει ο δρόμος για ισοτιμία ΑΕΙ - Κολλεγίων!


Σε εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όσων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κάποιο ΑΕΙ και όσων έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κάποιο… κολλέγιο, και απέκτησαν πτυχίο από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, οδηγεί ο νέος νόμος του υπουργείου Παιδείας, που αναμένεται να «περάσει» την Τετάρτη μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα!
Ανοίγει ο δρόμος για ισοτιμία ΑΕΙ - Κολλεγίων!
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται πώς μέσω του «Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων» οι σπουδαστές των Κολλεγίων θα μπορούν να ζητήσουν την «αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης».

Στην αλλαγή αυτή προχωράει το υπουργείο μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχει το επαγγελματικό ισοδύναμο.
Με λίγα λόγια, ένας μαθητής που θα δώσει πανελλήνιες και θα «περάσει» σε κάποια σχολή Πανεπιστημίου, για την οποία χρειάζεται τέσσερα με πέντε χρόνια για να ολοκληρώσει, και ένας μαθητής που θα πληρώσει σε κάποιο αναγνωρισμένο ιδιωτικό κολλέγιο, θα έχουν πιθανότατα στο μέλλον ακριβώς τα ίδια δικαιώματα στην αγορά εργασίας.
Πηγή: star.gr
Categories: