Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Είσαι άνεργος κάτω των 29 ετών; Ανοίγει το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασιακής εμπειρίας


Μετά τις εξαγγελίες των συναρμόδιων υπουργείων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασιακής εμπειρίας, αναλαμβάνει δράση ο ιδιωτικός τομέας για να προωθήσει το πρόγραμμα. 
Είσαι άνεργος κάτω των 29 ετών; Ανοίγει το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασιακής εμπειρίας
Αν λοιπόν είστε νέοι κάτω των 29 ετών, μπορείτε από τώρα να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας ένα «ηλεκτρονικό» βιογραφικό και να διεκδικήσετε μια από τις 45.000 επιδοτούμενες θέσεις. Αν είστε απόφοιτος λυκείου θα αμείβεστε με 400 ευρώ ενώ αν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου με 460 ευρώ.
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, δίνει επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε 45.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών και προβλέπει κατάρτιση έως και 100 ώρες και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως «πρακτικά ασκούμενων» για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα θα μπορεί να διαρκεί πέντε μήνες. Όσοι επιλεγούν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση κινδύνου όχι όμως και ασφάλιση για συνταξιοδότηση.
Ήδη η ICAP People Solutions ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι και οι εταιρείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να απασχολήσουν νέους με τη μορφή που προαναφέρθηκε, και οι άνεργοι να μπορέσουν από την πλευρά τους να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιες εταιρείες να θελήσουν να κρατήσουν τον νέο και μετά τη λήξη του 5μήνου. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος.
Ήδη έχουν αναπτυχθεί δύο ιστοσελίδες μέσα από τις οποίες οι εταιρείες και υποψήφιοι μπορούν αν συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες αλλά και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ειδικότερα:

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

  • Οι νέοι αυτοί θα πρέπει να είναι απόφοιτοι 2βάθμιας, μετά-2βάθμιας και 3βάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και μεταπτυχιακού, να μην είναι μεγαλύτεροι των 29 ετών και να πληρούν κάποια κριτήρια ανεργίας και οικονομικής οικογενειακής κατάστασης.
  • Η Δράση βρίσκεται ακόμη στην φάση της Διαβούλευσης Υπουργείου Κοινωνικών Εταίρων.
  • Η εκπαίδευση των 20μελών 25μελών τμημάτων θα διαρκεί 3 εβδομάδες και σχεδόν αμέσως μετά από κάποιες τυπικές διευθετήσεις, θα αναλαμβάνουν εργασία στις επιχειρήσεις. 
  • Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση, θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

Πηγή: fpress.gr
Categories: