Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Ένας στους δύο χρωστάει στην Εφορία!


Ένας στους δύο φορολογουμένους έχει πλέον ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία! Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις φορολογικές εισπράξεις αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι όσο αυξάνονται οι φόροι τόσο μειώνεται και ο αριθμός των φορολογουμένων που μπορούν να τους πληρώσουν.
Από ένα σύνολο περίπου 5.500.000 φυσικών προσώπων, υπόχρεων σε φορολογική δήλωση, τα 2.548.071 εμφανίζονται (στις 31-12-2012) να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία. Συνολικά στο τέλος του 2012 περίπου 2.500.000 φυσικά πρόσωπα και 148.500 επιχειρήσεις χρωστούσαν στο Δημόσιο 55,7 δισ. ευρώ! Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν στις αρχές του έτους αγγίζουν το 1,315 δισ. ευρώ.

Η ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών δείχνει μέση ληξιπρόθεσμη οφειλή 432 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, γεγονός που σημαίνει ότι τα απλήρωτα χρέη δεν είναι άλλα από τον φόρο εισοδήματος, το χαράτσι ή τον φόρο ακινήτων, που βομβαρδίζουν σε μηνιαία βάση τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κάνοντας τους φορολογουμένους να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αλλωστε η συνολική κατηγοριοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ύψους 55,7 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου δείχνει ότι 2.300.000 φορολογούμενοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά 1,1 δισ. ευρώ.
Από το συνολικό ποσό των 56,6 δισ. ευρώ, τα 9,013 δισ. ευρώ είναι παλαιά χρέη επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει και φυσικών προσώπων, ενώ άλλα 3,671 δισ. ευρώ είναι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Δημοτικών Επιχειρήσεων και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Από το «παλιό» ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που συσσωρεύτηκε έως το τέλος του 2012, μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους εισπράχθηκαν 432.000.000 ευρώ, ενώ από το «νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που συσσωρεύτηκε από τις αρχές του έτους, εισπράχθηκαν μόλις 56.000.000 ευρώ. Οι εισπρακτικές επιδόσεις είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τους στόχους που έχουν τεθεί στη σύνταξη του Προϋπολογισμού και του Μνημονίου. Συγκεκριμένα, αν και προβλέπεται η είσπραξη φέτος του 14% του «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους έως το τέλος Ιουνίου, το πρώτο δίμηνο του έτους έχει εισπραχθεί μόλις το 4,28%.
Εφ. Δημοκρατία (Στέλιος Κράλογλου)
Πηγή: thessalianews.gr
Categories: