Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Ταμειακό πλεόνασμα κατέγραψαν οι δήμοι τον Ιανουάριο

Ταμειακό πλεόνασμα περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ, για τον Ιανουάριο του 2013, κατέγραψαν οι δήμοι, παρά τη μείωση της χρηματοδότησής τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχαν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού αναφερόμενοι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού τους σε επίπεδο εισπράξεων και πληρωμών, συγκρίνοντας τον Ιανουάριο 2012 με τον Ιανουάριο 2013, σημειώθηκαν τα ακόλουθα:

Οι δήμοι, ως προς το σκέλος των εσόδων κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες εισπράξεις επί των ιδίων εσόδων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2013 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2012 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόροι, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών, κτλ), εμφανίζοντας μια αύξηση περίπου 18%. Παράλληλα, βελτιώθηκε η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων των δήμων που αφορούν τα προηγούμενα οικονομικά έτη καθώς τον Ιανουάριο του 2013, οι εισπράξεις εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 26% έναντι του ίδιου μήνα πέρυσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης δήλωσε ότι «μετά τη δύσκολη προσπάθεια των τελευταίων μηνών είναι ευχάριστο ότι τον Ιανουάριο του 2013 καταγράφονται τα πρώτα θετικά οικονομικά αποτελέσματα στους ΟΤΑ. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικών αλλά και στη συστηματική συνεργασία με τους δημάρχους και την ΚΕΔΕ». 

Επίσης, κατά τον υπουργό Εσωτερικών,«η αύξηση των εισπράξεων ιδίων εσόδων από τους ΟΤΑ που εξηγεί το ταμειακό πλεόνασμα για τον Ιανουάριο του 2013, παρά τη μεγάλη μείωση της κρατικής χρηματοδότησής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελεί ένα πρώτο δείγμα ενίσχυσης της οικονομικής τους αυτοτέλειας, κάτι που αποτελεί κεντρική μας επιλογή».


Πηγή: real.gr
Categories: