Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης 35.000 ανέργων νέων


«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που έχει στόχο να ενισχύσει τους νέους και την επιχείρηση που απειλούνται άμεσα από το υφιστάμενο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον, με ανεργία και παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντίστοιχα.


Σκόπος της συγκεκριμένης δράσης είναι να προσφέρει ένα πρώτο βήμα εισόδου στην απασχόληση σε 35.000 χιλιάδες νέους συμπολίτες μας που σήμερα είναι ανενεργοί, με τη μορφή της πρακτικής άσκησης.

Για τους ωφελούμενους άνεργους προβλέπονται τα εξής:

- 80 ώρες επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση σε αντικείμενα της επιλογής τους
- 5μηνη (500 ώρες) επιδοτούμενης απασχόληση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα, με τη μορφή πρακτικής άσκησης
- 2.700 ευρώ για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων /ΤΕΙ & 2.400 ευρώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη
- Επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, σε περίπτωση πρόσληψης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 6 μηνών, μετά τη λήξη της 5μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.vouch.gr και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο vouch@masterkek.gr ή στο 801 11 25 800 (πανελλαδική γραμμή ενημέρωσης). 


Categories: