Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Όφελος 705.855 ευρώ από διαδικασία διαγραφής θανόντων συνταξιούχων


Σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους.
Όφελος 705.855 ευρώ από διαδικασία διαγραφής θανόντων συνταξιούχων
Στους 2.277 ανέρχονται οι συνταξιούχοι του δημοσίουπου δεν απογράφηκαν, σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία μέχρι την 31.03.2013 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους.

Αναλυτικά τα στοιχεία από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο και της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»:

1. Απογραφή
Α. Η διαδικασία της απογραφής των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.
Από τα απογραφικά στοιχεία του ΓΛΚ μέχρι την 31.03.2013, εκ των 447.162 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 2.277. Σε αυτές τις περιπτώσεις διεκόπη η καταβολή των συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α’ 210, 31.08.2007).
Β. Κατά τη διαδικασία της απογραφής προέκυψε ότι σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις στις περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 26,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 14,9 εκατ. ευρώ.
Για το υπόλοιπο ποσό των 11,9 εκατ. ευρώ η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Από τις 2.304 περιπτώσεις, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 92 περιπτώσεις άνω των 30.000 ευρώ έκαστη, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 6.208.124 ευρώ που είχε κατατεθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Γ. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται, μηνιαία, στα 705.855 ευρώ.
Δ. Σημειώνεται ότι η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό (περίπτωση προς περίπτωση) των 2.277 μη απογραφέντων συνταξιούχων.
Ε. Επιπρόσθετα, με σχετική διάταξη του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου, θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Διαδικτυακή Πύλη (Portal)
Α. Δημιουργήθηκε Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr) με στόχο να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες:
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους.
 • Τη δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης.
 • Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός).
 • Εξατομικευμένη και αναλυτικά ενημέρωση για την πορεία της αίτησής τους.
Β. Από 06.02.2013 η Διαδικτυακή Πύλη έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν αλλά και εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη:
 • Επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία υπολογισμού του ύψους της σύνταξης και η εφαρμογή είναι ξανά διαθέσιμη μαζί με δύο πληροφοριακά αρχεία για τους ενδιαφερόμενους.
 • Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που επεξεργάζεται τη δυνατότητα χορήγησης ορισμένων πιστοποιητικών-βεβαιώσεων των ΚΕΠ και θεώρησης βιβλιαρίων υγείας του ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ χωρίς την αναγκαιότητα προσέλευσης στην Υπηρεσία Συντάξεων.

3. Διαδικασία Απονομής Σύνταξης – Αναδιάρθρωση Υπηρεσίας Συντάξεων
Α. Τηρείται, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων.
Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και σχετική έγγραφη οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις 12.10.2012. Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη. Επιπρόσθετα, με διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου:
 • Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου με τον ορισμό αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης.
Β. Ολοκληρώθηκε, τον Ιανουάριο του 2013, η αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Συντάξεων.
Είχε προηγηθεί η αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Στρατιωτικών Συντάξεων το Φεβρουάριο του 2012 και των Διευθύνσεων Πολιτικών Συντάξεων το Δεκέμβριο του 2012.
Γ. Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και βελτιώθηκε η απόδοση του έργου της απονομής των συντάξεων, ήδη 3 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας δομής της Υπηρεσίας.
Από τις 1.800 κατά μέσο όρο συνταξιοδοτικές πράξεις ανά μήνα πριν την αναδιάρθρωση, εκδίδονται πλέον 3.500 συνταξιοδοτικές πράξεις.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης του έργου της απονομής συντάξεων επετεύχθη με σημαντικά μειωμένο αριθμό υπαλλήλων.
Δ. Επετεύχθη σύντμηση του χρόνου αναμονής στο ΓΛΚ από 11-12 μήνες κατά μέσο όρο που ήταν τον Ιούλιο του 2012, στους 7 μήνες στο τέλος Μαρτίου του 2013, με τάση περαιτέρω μείωσης.
Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής σήμερα ανέρχεται:
 • Στους στρατιωτικούς στους 2 με 3 μήνες.
 • Στους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα στους 5 με 6 μήνες.
 • Στους υπαλλήλους νοσοκομείων και ιατρικό προσωπικό περίπου στους 7 μήνες.
 • Στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους περίπου στους 8 μήνες.
4. Προκαταβολή Σύνταξης
Με το Σχέδιο Νόμου και σε συνέχεια των ανωτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού πλαισίου του Δημοσίου:
Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.
Το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία. Η προκαταβολή της σύνταξης ισχύει μέχρι την χορήγηση της σύνταξης στον δικαιούχο.
Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
Επιλύεται, συνεπώς, ένα υπαρκτό πρόβλημα για τους συνταξιούχους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους και διασφαλίζοντας την αξιοπρέπειά τους.
Πηγή: tsantiri.gr
Categories: