Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Απόλυτα κατοχυρωμένοι 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα

Στην διαβεβαίωση ότι ο 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι απόλυτα κατοχυρωμένοι προχωρεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, αποσαφηνίζοντας πως σωρευτικά η μείωση μισθών έχει ξεπεράσει ακόμη και τους στόχους του Μνημονίου.

Απόλυτα κατοχυρωμένοι 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα


Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη ο στόχος του Μνημονίου, που υιοθετήθηκε µε τον Ν. 4046 το Φεβρουάριο του 2012, για μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την τριετία 2012-2014 κατά 15% θα υπερκαλυφθεί, καθώς η σωρευτική μείωση την εν λόγω τριετία αναμένεται να φθάσει το 19,2%.


Το 2012 το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκε κατά 8,1%. Το 2013 εκτιμάται ότι για τέταρτο συνεχές έτος η μείωση θα συνεχιστεί κατά 7,8% στο σύνολο της οικονομίας και κατά 8,2% στον επιχειρηματικό τομέα, αντανακλώντας σημαντική μείωση των μέσων αποδοχών (μεγαλύτερη από ό,τι το 2012) και πολύ μικρή μείωση της παραγωγικότητας.

Εξάλλου, το 2014, προβλέπεται ότι το κόστος εργασίας θα μειωθεί κατά περισσότερο από 0,7% στο σύνολο της οικονομίας, ενώ στον επιχειρηματικό τομέα ενδέχεται να αυξηθεί κατά 0,5%, αντανακλώντας σχεδόν αποκλειστικά την αναμενόμενη αύξηση του μέσου χρόνου εργασίας.

Πηγή: briefingnews.gr
Categories: