Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Νέα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

Έμειναν αδιάθετα 200 εκ. ευρώ


Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αποφασιστεί διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να διατεθούν 200 εκατ. που έμειναν αδιάθετα από το κοινωνικό μέρισμα.  

Στους νέους δικαιούχους αναμένεται να είναι θα είναι οι περίπου 75.000 νέοι άνεργοι του 2013, ενώ υπάρχουν σκέψεις να μπουν στους δικαιούχους και όσοι έπεσαν κάτω από τα εισοδηματικά όρια του 2013. 

Τα νέα κριτήρια 

Οι άγαμοι με εισόδημα το 2012 από 6.000,01 έως 6.500 ευρώ θα λάβουν από 8 έως και 500 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στα 6.000 ευρώ ή στα 6.500 ευρώ ήταν το εισόδημά του. 

Το βασικό επίδομα των 500 ευρώ θα μειώνεται κατά τόσα ευρώ όσα το εισόδημα του 2012 υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ. 

Οι έγγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα το 2012 από 8.000,01 έως 8.667 ευρώ που δικαιούνται επίδομα 667 ευρώ αντίστοιχα θα δουν το ποσό του επιδόματος να μειώνεται ανάλογα με το ποσό που υπερβαίνει το όριο των 8.000 ευρώ. 

Οι έγγαμοι με ένα παιδί και με εισόδημα από 9.000,01 έως 9.750 ευρώ θα λάβουν από 8 έως και 750 ευρώ, το οποίο θα προσδιορίζεται ανάλογα με το κατά πόσο το εισόδημα του 2012 είναι κοντά στα 9.000 ευρώ ή στα 9.750 ευρώ. 

Οι έγγαμοι με 2 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα το 2012 από 10.000,01 έως 10.833 ευρώ που δικαιούνται 833 ευρώ θα χάσουν από το επίδομα τόσα ευρώ όσα το εισόδημα του 2012 υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ. 

Οι έγγαμοι με 3 παιδιά και εισόδημα από 11.000,01 έως 11.917 ευρώ από το ποσό των 917 ευρώ που δικαιούνται θα πρέπει να αφαιρέσουν το ποσό του εισοδήματός τους που υπερβαίνει τα θα 11.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι με 4 παιδιά και με εισόδημα το 2012 από 12.000,01 έως 13.000 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσουν το ποσό πάνω από τα 12.000 ευρώ. 

Πηγή: www.lifo.gr