Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Μικρή αύξηση στους μισθούς, μείωση στις συντάξεις

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους και εργοδότες.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 1η Ιουλίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες και εργαζομένους συνολικά κατά 3,9%. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μία μικρή αύξηση στους μισθούς, κατά 8-12 ευρώ μηνιαίως αλλά και μείωση στις συντάξεις.


Αναλυτικά από 1η Ιουλίου:

1. Καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)

2.Καταργείται η εργατική εισφορά 1% επίσης υπέρ του ΔΛΟΕΜ

3.Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών (την πλήρωνει ο εργοδότης)

4.Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Μείωση συντελεστή από 0,81% σε 0,46%.

5.Η ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα, από 0,8% κατεβαίνει στο 0,25%.

Οι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία θα φτάσουν τα 974,17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα δημιουργηθούν 30.000 νέες θέσεις εργασίας. Απώλειες για τα ταμεία σημαίνει αλλαγές και στην κύρια σύνταξη από το 2015, ώστε να γίνει εξισορρόπηση των 974 εκ. ευρώ απώλειας μέχρι το 2018.  

Πηγή: athensvoice.gr
Categories: