Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες στην Ακαδημία Πλάτωνος


Κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα για ενήλικες, διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Τα προγράμματα θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της Πράξης.«Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», η οποία αποτελεί μέρος ενός έργου στο οποίο συμπράττουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνος ως χώρου έρευνας και παιδείας, αλλά και η προώθηση του φιλοσοφικού διαλόγου και των κοινωνικών επιστημών.

Τη διδασκαλία των μαθημάτων θα αναλάβουν ακαδημαϊκοί, ενώ θα υπάρχει μεγάλο εύρος θεματικών αντικειμένων.

Η συμμετοχή στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα θα συνοδεύεται από χορήγηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα καθώς και για αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.plato-academy.gr , ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Οκτωβρίου.

Πηγή: troktiko-blog.blogspot.gr
Categories: