Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Τεκμήριο ακόμη και το χαρτζιλίκι – Oλα όσα μπαίνουν στη λίστα

Ακόμη και το χαρτζιλίκι, ή πιο «επίσημα» οι γονικές παροχές σε χρήμα άνω των 300 ευρώ, θα υπολογίζεται πλέον στα τεκμήρια διαβίωσης.


Η διεύρυνσή τους περιλαμβάνει πέρα από αυτό, μεταξύ άλλων, και μετοχές, ομόλογα όπως και δαπάνες για απόκτηση κινητών αξιών άνω των 10.000 ευρώ. Με το υπουργείο Οικονομικών να προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά του, περισσότεροι φορολογούμενοι θα πέσουν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης, που αναφέρονται σε εγκύκλιο της Κατερίνας Σαββαΐδου. Από τις σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι είναι η τροποποίηση για την αγορά ακινήτων, καθώς πλέον θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τίμημα, το οποίο αναφέρεται στο συμβόλαιο και όχι η αντικειμενική αξία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όπως αναφέρει η «Καθημερινή» στις δαπάνες περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται και τα ποσά που καταβλήθηκαν για:
 • Αγορά ή μίσθωση οχημάτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω των 10.000 ευρώ) όπως πίνακες ζωγραφικής πολύτιμοι λίθοι και κοσμήματα.
 • Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
 • Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια ελληνικού Δημοσίου, προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κτλ.).
 • Αγορά, χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.
 • Χορήγηση δανείων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών που ξεπερνούν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία.
 • Αποπληρωμή δανείων, ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Αφορά δαπάνες για εξόφληση δόσεων στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών.

Πέρα από αυτά, στις αντικειμενικές δαπάνες υπολογίζονται ιδιοκατοικούμενες, μισθωμένες ή κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν.
 • Επιβατικά ΙΧ. Για αυτά έως 1.200 κ.ε. σε 4.000 ευρώ, για άνω των 1.200 κ.ε. προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ.ε. μέχρι και τα 2.000 κ.ε., για μεγαλύτερα των 2.000 κ.ε. προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κ.ε. έως τα 3.000 κ.ε., για μεγαλύτερα από 3.000 κ.ε. προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε.
 • Ιδιωτικά σχολεία
 • Οικιακές βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων κτλ.
 • Σκάφη αναψυχής
 • Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων, πισίνες.

rethemnosnews.gr
Categories: