Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Πρέβεζα: Υπογράφηκε η σύμβαση για τη γέφυρα της Δέσπως


Υπογράφηκε χθες μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αναδόχου η σύμβαση για την κατασκευή των έργων στην πολύπαθη γέφυρα της Δέσπως.

Πρέβεζα: Υπογράφηκε η σύμβαση για τη γέφυρα της Δέσπως

Το συγκεκριμένο έργο, έχει προϋπολογισμό 2.581.512, 27 ευρώ και έχει δημοπρατηθεί (έργο προαίρεσης) στο πλαίσιο της εργολαβίας «Κατασκευή οδού Καρτέρι – Πάργα».


Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στην παραλιακή ζώνη Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας και με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να έχει λυθεί ένα πρόβλημα πολλών ετών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης, αφορά την αποκατάσταση σε τμήμα μήκους 500 περίπου μέτρων.

Περιλαμβάνει την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, μετά των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου (χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση – ασφάλιση και αποχέτευση- αποστράγγιση).

Πηγή: pamepreveza.gr
Categories: