Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Πώς και από πού θα προμηθεύονται οι ανασφάλιστοι τα φάρμακά τους

Μόνο σε γιατρούς του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ θα μπορούν να απευθύνονται οι ανασφάλιστοι για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, τα οποία δε θα πληρώνουν και θα καταβάλλουν μόνο την αντίστοιχη συμμετοχή όπου απαιτείται.Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη και του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, για τον καθορισμό «των προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».

Η ετήσια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 340.000.000 €, στους ΚΑΕ Φ 2102325 και από τους οικείους προϋπολογισμούς των κωδικών του ΕΟΠΥΥ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.

Μόνο γιατροί του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ θα συνταγογραφούν τα φάρμακα

Αρμόδιοι για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στους συγκεκριμένους δικαιούχους είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ.

Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του ν. 3816/2010.

Η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τους ανασφάλιστους θα γίνεται από τις δημόσιες δομές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών επί των οποίων θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη.

Πηγή: newsbomb.gr
Categories: