Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Εργασία σε 50.000 άνεργους μέσω ΟΑΕΔ

Μέτρο κατά της ανεργίας που αφορά σε 50.000 άτομα που θα βρουν απασχόληση για πέντε μήνες.

Εργασία σε 50.000 άνεργους μέσω ΟΑΕΔ


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τους δήμους και ο μηνιαίος μισθός δεν θα ξεπερνά τα 500 ευρώ. Εισόδημα μικρό, αλλά σίγουρα θα αποτελέσει μια ανάσα για χιλιάδες οικογένειες χωρίς το παραμικρό εισόδημα.


Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις για την απορρόφηση 50.000 ατόμων από τους δήμους, μέσω ΟΑΕΔ.

Οι τομείς όπου θα μπορούν να προσληφθούν οι άνεργοι θα είναι:
Δασοπροστασία
Εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές
Οδική ασφάλεια μαθητών
Κοινωνικά παντοπωλεία
Κοινωνικές υπηρεσίες
Έργα συντήρησης κλπ
Καθαριότητα

Οι άνεργοι θα μοριοδοτούνται ανάλογα με το χρόνο ανεργίας τους. Για 12 μήνες με ένα μόριο, για άτομα που έχουν παραμείνει άνεργοι ως 24 μήνες 1,5 μόριο, 2 μόρια για ανέργους από 24 ως 36 μήνες. Στη μοριοδότηση θα λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των παιδιών.

Πηγή: newsbomb.gr
Categories: