Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Ευρω-καταδίκη της Τουρκίας επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει εγχείρηση αλλαγής φύλου σε τρανσέξουαλ

Για την άρνηση της να χορηγήσει άδεια για εγχείρηση αλλαγής φύλου σε τρανσέξουαλ, καταδικάστηκε για παραβίαση του δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Με  απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής, εξαιτίας της άρνησης των τουρκικών αρχών να χορηγήσουν άδεια για εγχείριση αλλαγής φύλου σε ένα διαφυλικό πρόσωπο, με το αιτιολογικό ότι το πρόσωπο αυτό δεν ήταν σε θέση να τεκνοποιήσει. Παράλληλα με την καταδίκη, στην υπόθεση ΥΥ κατά Τουρκίας, το Δικαστήριο επιδίκασε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 7.500 ευρώ στην ενάγουσα, για μη χρηματική βλάβη.

Το ΕΔΑΔ, στην απόφαση του, επανέλαβε ότι η δυνατότητα των διαφυλικών προσώπων να έχουν πλήρη απόλαυση του δικαιώματος στην προσωπική ανάπτυξη και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα τους, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αμφιλεγόμενη, σε μία δημοκρατική χώρα.

Έκρινε δε ότι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η άρνηση της αρχικής αιτήσεως της προσφεύγουσας για πρόσβαση σε τέτοιου είδους επέμβαση έγινε με βάση ένα σημαντικό λόγο, δεν υπήρξε ποτέ επαρκής.
Η επέμβαση των τουρκικών αρχών, στο δικαίωμα για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί «αναγκαία» σε μια δημοκρατική κοινωνία, υπογραμμίζει το Δικαστήριο.

Ο ΥΥ είναι Τούρκος υπήκοος που, όταν γεννήθηκε, καταχωρήθηκε στα ληξιαρχεία ως κορίτσι αλλά στην συνέχεια, ένοιωσε να αισθάνεται και να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν αγόρι παρά σαν κορίτσι και γι' αυτό υπέβαλε αίτηση για εγχείρηση αλλαγής φύλου.

news247.gr
Categories: