Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Αναζητούμε Νοσηλευτές/τριες για να εργαστούν στις δράσεις μας σε Λέσβο, Ειδομένη (Κιλκίς) και Κω

Αναζητούμε άμεσα Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες για να εργαστούν στις δράσεις μας σε Λέσβο, Ειδομένη (Κιλκίς) και Κω.


Θέση Εργασίας: Νoσηλευτής/Νοσηλεύτρια 
Οργανισμός: MEDECINS SANS FRONTIERES/ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (MSF)
Αποστολή: MEDECINS SANS FRONTIERES -  EUROPEAN MIGRATION
Project: Μigrants in Transit (MIT) – Greece
Τοποθεσία: Λέσβος (Μυτιλήνη), Ειδομένη, Κως.     
Έναρξη: Άμεσα
Διάρκεια απασχόλησης: 3 μήνες με πιθανότητα επέκτασης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα αποκλεισμένα από την ιατρική φροντίδα και σε θύματα ενόπλων συγκρούσεων, επιδημιών και φυσικών καταστροφών. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια και ενεργούν με βάση την ιατρική δεοντολογία και τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας.

Η αποστολή των MSF στην Ελλάδα παρέχει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια σε  μεταναστευτικές και προσφυγικές ομάδες που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και ακολουθούν μια μεταναστευτική διαδρομή μέσω της Ελλάδας και των Βαλκανίων προς την Βόρεια Ευρώπη.

Καθήκοντα θέσης
 • Διασφάλιση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε εξάπλωσης επιδημίας.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας των ασθενών,υπό την καθοδήγηση της ιατρικής ομάδας.
 • Παροχή βοήθειας στους γιατρούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης των ασθενών.
 • Τήρηση του ιατρικού απορρήτου.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ασθενών πάνω σε ιατρικά θέματα.
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων του φαρμακείου.
 • Παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Αναφορά περιστατικών κακοποίησης.
 • Γνώση και χρήση των μέτρων PEP (Post Exposure Prophylaxis).
 • Αποστολή υλικών για αποστείρωση.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Αναγνωρισμένο πτυχίο νοσηλευτικής (4ετούς φοίτηση)
 • Εμπειρία κατά προτίμηση σε έναν από τους παρακάτω τομείς: επείγοντα περιστατικά, λοιμώδη νοσήματα, εντατική φροντίδα, μαιευτική, διατροφή, παιδιατρική, χειρουργείο.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ.
 • Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία.

Επιθυμητά προσόντα:
 • Επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου.
 • Εμπειρία σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση ή/και εμπειρία σε  εκστρατείες εμβολιασμών και δημόσια υγεία.

Τι προσφέρουμε:
 • Σύμβαση εργασίας
 • Μηνιαία αποζημίωση
 • Έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής
 • Διαμονή στον τόπο αποστολής.
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και επαγγελματικής ανάπτυξης στα πλαίσια μιας διεθνούς οργάνωσης.
 • Δυνατότητα να συμμετέχετε και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παρακαλούμε στείλετε βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) στο email:

msfocb-athens-hrcoassist@brussels.msf.org

Προθεσμία κατάθεσης βιογραφικών μέχρι 31/07/2015enallaktikos.gr
msf.gr
Categories: